Görme Keskinliği ve Görme Alanı

Az Görme - Görme Keskinliği ve Görme Alanı  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Göz Hekimliği Konseyi (ICO) tarafından az görme konusunda çeşitli araştırmalar ve tanımlamalar yapılmıştır. Bu araştırmalara göre; eğer görme keskinliği 0.3 ile 0.05 arasındaysa görmede azlık tanımlaması yapılabilir. Görme keskinliği 0.4 değerindeyse kişi standart bazı düzeltmeler ile gazete, dergi ve kitap okuyabilir.… Continue reading Görme Keskinliği ve Görme Alanı

Az Görme Nedenleri

Az Görme Nedenleri Az görme nedenleri ya da görme ile ilgili problemler ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde katarakt, malnütrisyon ve enfeksiyon hastalıkları az görme nedenleri yada körlük nedenleri arasında sayılır. Gelişmiş ülkelerde ise körlük ya da az görme sebepleri arasında maküla ve optik sinir hastalıkları, retinitis pig­mentoza ve glokom ön plana çıkmaktadır.

Az Görme Rehabilitasyonu

  Az Görme Rehabilitasyonu Amacı Az Görme Rehabilitasyonu uygulamasında asıl amaç, bireyin mümkün olduğunca normal hayatına döndürülmesi sağlanarak, kişinin kendisine ve topluma kazandırılmasıdır. İnsan hakları ve fırsat eşitliği prensibinden hareket ederek, kişilerin sosyal bağımsızlığının ve ekonomik özgürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu hak bireylerin tüm kaynaklardan eşit bir biçimde yararlanması ve huzurlu bir yaşam biçimine sahip olması… Continue reading Az Görme Rehabilitasyonu