Görme Keskinliği ve Görme Alanı

Az Görme – Görme Keskinliği ve Görme Alanı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Göz Hekimliği Konseyi (ICO) tarafından az görme konusunda çeşitli araştırmalar ve tanımlamalar yapılmıştır. Bu araştırmalara göre; eğer görme keskinliği 0.3 ile 0.05 arasındaysa görmede azlık tanımlaması yapılabilir. Görme keskinliği 0.4 değerindeyse kişi standart bazı düzeltmeler ile gazete, dergi ve kitap okuyabilir. Eğer bu değer 0.05’ ten daha az ise az görme sınırının altındadır. Görme alanı içinde az görme sınırları bulunmaktadır. Görme alanı iyi olan bir bireyin gözünde, geniş alanda 20 derece sınırı vardır. Bu sınırın altında kalan görme alanı açısından az görme meydana gelmektedir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s